Artiklerne dækker alt det kernestof som er pensum i gymnasiet. De giver en grundig indføring i naturgeografi. Artiklerne er meget velillustrerede og de fleste indeholder video og animationer. Desuden er der tilknyttet selvrettende quizzer til de forskellige kernestofområder, som kan hjælpe med at repetere stoffet.