Foto: Laura Vang Rasmussen

Det menneskeskabte landskab

Af Laura Vang Rasmussen

Mennesker sætter i dag mere markante spor i landskabet end tidligere. Begrebet kulturlandskab refererer til landskaber med tydelige spor af menneskers nuværende (og tidligere) tilstedeværelse, mens naturlandskaber fremstår mere uberørte af menneskelig påvirkning. I praksis er denne skelnen mellem kulturlandskab og naturlandskab dog ofte yderst vanskelig og problematisk, da størstedelen af alle landskaber i dag kan karakteriseres ved et dynamisk samspil mellem naturgrundlag og menneskelig praksis.