Vi bruger rigtig meget plastik i vores hverdag. Men de fleste tænker nok ikke over, hvor meget de bruger, da plastik er blevet en helt naturlig del af vores hverdag. Produktionen af plastik er 20 gange større i dag, end den var for 50 år siden, og i 2014 nåede den globale produktion op på 311 millioner ton. Plastik er et holdbart materiale, som har store konsekvenser for miljøet og dyrelivet, når det ender i naturen.

Vi udleder i dag hvert år ca. 10 millioner ton plastik til verdenshavene. Hvis udviklingen fortsætter, og der ikke bliver gjort noget, vil forbruget af plastik - og dermed udledningen – stige så meget, at verdenshavene i 2025 vil indeholde et ton plastik for hver tre ton fisk.

Vægten af plastik vil i 2050 overstige vægten af fisk i havene. I dag udleder vi, hvad der svarer til en lastbil plastik i verdenshavene pr. minut. I 2050 vil det tal være steget til seks lastbiler i minuttet. Vi står altså over for en kæmpe samfundsmæssig udfordring, der vil kræve flere forskellige løsningsmodeller. Men hvordan og hvor skal vi tage fat og løse dette problem?


Inden du går i gang

  1. Hvad kommer jeg til at tænke på i forbindelse med verdens plastikproduktion? Og hvad tænker jeg om vores/mit eget plastikforbrug?

  2. Hvad ved jeg allerede om plastik i naturen og konsekvenserne for miljøet, dyrelivet samt menneskene?

  3. Hvad er spændende, og hvad vil jeg gerne arbejde med i forbindelse med "En verden af plastik"?

Problemstillingen ”En verden af plastik” er støttet af Velux- og Villum fondene, Undervisningsministeriets udlodningsmidler og Uddannelses- og Forskningsministeriet, og er udarbejdet i samarbejde med